Sant Celoni

Centre d'atenció primàra

 

Consultori local

 

Punt d'atenció continuada del municipi

(centres oberts fora de l'horari habitual)

 

Centre d'Atenció Primària Sant Celoni