Rehabilitació | Maresme

El servei de rehabilitació és una unitat de suport a l'atenció primària adreçada a la recuperació i millora de determinades patologies osteoarticulars i musculars que poden afectar a algunes persones. Està ubicada al Centre d'Atenció Primària El Maresme, a Mataró.

Els tractaments rehabilitadors que es duen a terme en aquests serveis requereixen la participació activa del pacient, per tal d’assolir els objectius de recuperació desitjats.

L'equip està format per un equip multidisciplinar de metges especialistes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, infermeres i auxiliars de infermeria i d’atenció al ciutadà.