Programa una visita

A través del portal web Sol·licitut de contacte, de l'Institut Català de la Salut, l'usuari pot explicar quina és la seva necessitat, ja sigui atenció mèdica, renovació de medicació, dubtes sobre la incapacitat laboral o qualsevol altre tràmit. El personal d'atenció primària atendrà la petició i donarà una resposta adequada a cada cas, bé amb la programació d'una visita si cal que l’usuari es dirigeixi presencialment al centre, o si es pot resoldre la seva consulta sense haver de desplaçar-se al CAP, indicarà com fer-ho.

És imprescindible utilitzar el codi d’identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual per accedir-hi.

 

Clica per visitar el web de sol·licitut de contacte de l'ICS

 

Els usuaris també tenen l'opció de contactar amb els seus professionals de referència a través de La Meva Salut i l'eConsulta.

Si encara no teniu accés a aquest espai digital, podeu donar-vos d'alta a la pàgina de registre.

 

A més, es poden fer consultes també a través de la central de programació de trucades. L’horari del servei d'atenció telefònica és de dilluns a divendres no festius de 8h a 21h i el número varia en funció de la zona de l'àrea Metropolitana Nord on es resideix:

Centre

Per contactar amb la central de programació truqueu al número que apareixerà a continuació un cop seleccioneu els camps dels següents desplegables