Punts d'Atenció Continuada i Centres d'Urgències d'Atenció Primària

Centres d'Urgències d'Atenció Primària Barcelonès Nord

 

CUAP Badalona

CUAP Santa Coloma de Gramenet

 

 

Centres d'Urgències d'Atenció Primària Vallès Occidental

 

CUAP Cerdanyola-Ripollet (Ripollet)

CUAP Sant Fèlix (Sabadell)

 

Centre d'Urgències d'Atenció Primària Vallès Oriental

 

CUAP Granollers

Els Punts d'Atenció Continuada (PAC) són centres d'atenció primària que amplien el seu horari i romanen oberts certes hores per les nits, caps de setmana i festius.

 

Els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) són centres d'atenció primària oberts les 24 hores els 365 dies de l'any.