Programa una visita per telèfon

A través de la central de programació de trucades l’usuari pot programar telefònicament tres modalitats de visites en funció de l'atenció que sol·licita.

Pot programar, canviar, anul·lar i demanar informació sobre una visita amb el professional de referència del seu centre. Aquest tipus de programació és la més habitual i es sol·liciten quan el problema de salut a tractar no requereix una atenció urgent, o perquè es vol fer una consulta o una revisió preventiva.

Però l'usuari també té la possibilitat de trucar per telèfon en el cas de voler programar una visita amb la Unitat de salut internacional perquè es té previst sortir de viatge a països amb risc endèmic de malalties tropicals o gestionar una visita relacionada amb l’àmbit de la sexualitat i reproducció.

A més, també es pot sol·licitar informació sobre els centres mèdics i altres serveis.

L’horari del servei d'atenció telefònica és de dilluns a divendres no festius de 8h a 21h i el número varia en funció de la zona de l'àrea Metropolitana Nord on es resideix. És imprescindible utilitzar el codi d’identificació personal (CIP) de la targeta sanitària individual per tal que es puguin gestionar les programacions.

Centre

Per contactar amb la central de programació truqueu al número que apareixerà a continuació un cop seleccioneu els camps dels següents desplegables

Què és el codi CIP?

El codi CIP és el codi d'identificació personal que apareix a l'anvers de totes les targetes sanitàries individuals del Servei Català de la Salut. Està format per un conjunt de 4 lletres i 10 números que, de manera individual i unívoca, permet identificar cada persona acreditada del CatSalut.