Unitat Trànsit | Sabadell

La Unitat Trànsit de Sabadell fa atenció i promoció de la salut de les persones trans del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, per atendre i acompanyar-les en les seves necessitats, tant des d’una perspectiva mèdica, com quirúrgica, psicològica i social. Està coordinada des de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i integrada per un equip multidisciplinari de professionals de medicina de família, ginecologia i obstetrícia, infermeria (llevadora), treball social, psicologia i atenció a la ciutadania.

 

Des de la Unitat Trànsit s'acompanya a les persones trans i es fa una tasca de sensibilització sobre la seva realitat i les seves necessitats, oferint una visió lliure d'estereotips i prejudicis. L’acompanyament inclou escolta activa, ajuda per iniciar o ajustar tractaments hormonals i assessorament sobre tractaments quirúrgics i activitats preventives i de promoció de la salut. També s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, si es desitja, i participació en grups terapèutics com a complement al procés terapèutic i /o com espai de socialització.

 

Una altra de les funcions de la Unitat Trànsit és oferir acompanyament a les famílies, a través de suport psicoterapèutic, perquè puguin viure millor la transició i contribuir al benestar de la persona trans.

 

Així mateix, és des de la Unitat Trànsit que s’elaboraran informes mèdics i psicològic establerts com a necessaris per la Llei, per aconseguir el canvi de nom i sexe en el sexe sentit, en tots els documents d’identificació. D’altra banda, des de la Unitat també es formaran professionals de salut i educació, perquè tinguin un coneixement adequat dels processos de transició i puguin donar-hi una atenció adequada.

 

 

Contacte

La Unitat Trànsit de Sabadell es troba a la quarta planta del CAP Sant Fèlix. (carretera de Barcelona, 473 - 08204 | Sabadell. Planta 4). Podeu contactar-hi omplint el següent formulari i us donaran resposta en les properes 48 hores:

Formulari COVID PERSISTENT
Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA