Organització en el territori

Equip d’Atenció Primària

L’Equip d'Atenció Primària (EAP) és el conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció a la ciutadania, preparats per oferir una atenció integral que inclou l'atenció i la promoció de la salut i l’educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties i l’orientació en l’assistència social.

 

Centres d’Atenció Primària i consultoris locals

El Centre d'Atenció Primària (CAP) és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora. En zones rurals, a més del CAP també es disposa de consultoris locals, els quals permeten que l’assistència arribi a tot el territori.

 

Àrea Bàsica de Salut

Una Àrea Bàsica de Salut (ABS) és un àmbit territorial que s'ha delimitat tenint en compte factors geogràfics, demogràfics, socials i epidemiològics; també l'accessibilitat de la població als serveis i de l'eficiència en l'organització dels recursos sanitaris.

La població d'una mateixa ABS té assignada un mateix equip d'atenció primària format per metges generals, pediatres, odontòlegs, infermers, auxiliars d'infermeria, assistents socials i personal no sanitari.

I en el territori de cada ABS la població disposa d'un o diversos centres d'atenció primària on adreçar-se i, en zones rurals, també disposa de consultoris locals.

Dit d'una altra manera: l'ABS està format pel territori més la seva població.

Cada equip d'atenció primària presta serveis a la població d'una àrea geogràfica delimitada.

 

L'àrea bàsica de salut és l'àmbit geogràfic de referència d'un equip d'atenció primària.

 

L'equip està ubicat al centre d'atenció primària, i es desplaça als consultoris locals.