Unitat de Suport a la Recerca

La Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord (USR MN) es va crear l'any  2009. S’adreça principalment als professionals d’atenció primària de l’ICS al territori, però també hi ha projectes de col·laboració amb altres proveïdors, nivells assistencials o centres externs. La missió d'aquesta Unitat és facilitar el recolzament i els mitjans als investigadors de l’àmbit d’Atenció Primària Metropolitana Nord per tal que puguin desenvolupar o participar en projectes de recerca que aportin nou coneixement i evidències científiques per millorar l’eficàcia, efectivitat i eficiència de l’abordatge dels problemes de salut des de l’atenció primària.

 

Els objectius de la Unitat de Suport a la Recerca són:

●   Desenvolupar i consolidar projectes de recerca propis de l’Atenció Primària al nostre àmbit territorial.

●   Millorar la capacitació dels nostres investigadors en metodologia i tècniques de recerca per tal d’optimitzar la qualitat dels projectes.

●   Potenciar i millorar el reconeixement del rol investigador dels professionals d’atenció primària del nostre àmbit territorial.

●  Potenciar la recerca col·laborativa entre professionals del nostre àmbit i de diversos nivells assistencials, i amb d’altres grups a nivell nacional i internacional.

●   Estructurar recursos específics per a la recerca, que garanteixin la sostenibilitat de la recerca a aquest nivell.

●   Promoure la transferència i difusió del coneixement generat per la recerca.

 

Funcionalment depèn de l’Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol).