Unitat de Suport a la Recerca

La Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord (USR MN) es va crear l'any  2009. S’adreça principalment a professionals d’atenció primària de l’ICS al territori, però també hi ha projectes de col·laboració amb altres proveïdors, nivells assistencials o centres externs. La missió d'aquesta Unitat és facilitar el recolzament i els mitjans als investigadors de l’àmbit d’Atenció Primària Metropolitana Nord per tal que puguin desenvolupar o participar en projectes de recerca que aportin nou coneixement i evidències científiques per millorar l’eficàcia, efectivitat i eficiència de l’abordatge dels problemes de salut des de l’atenció primària.

 

Els objectius de la Unitat de Suport a la Recerca són:

●   Desenvolupar i consolidar projectes de recerca propis de l’atenció primària al nostre àmbit territorial.

●   Millorar la capacitació de professionals d'atenció primària al nostre àmbit territorial que investiguen en metodologia i tècniques de recerca per tal d’optimitzar la qualitat dels projectes.

●   Potenciar i millorar el reconeixement del rol investigador de professionals d’atenció primària del nostre àmbit territorial.

●  Potenciar la recerca col·laborativa entre professionals del nostre àmbit i de diversos nivells assistencials, i amb d’altres grups a nivell nacional i internacional.

●   Estructurar recursos específics per a la recerca, que garanteixin la sostenibilitat de la recerca a aquest nivell.

●   Promoure la transferència i difusió del coneixement generat per la recerca.

 

Funcionalment depèn de l’Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol).