Factura electrònica

Model d'enviament i recepció de factures   ● Evolució i impuls de la factura durant l'any 2015

 

Les factures que s'hagin de presentar davant les administracions públiques han de ser en format electrònic i s'han d'enviar a través d'un dels punts generals d'entrada de factures establerts.

 

Model d'enviament i recepció de factures

El desplegament del projecte de factura electrònica de l'Institut Català de la Salut es va iniciar durant el mes de febrer de 2012, després de la incorporació de recursos tecnològics adients i informats pels principis que establia la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Es tracta d'una solució de l'ICS que s'integra amb el sistema corporatiu de factura electrònica de la Generalitat de Catalunya (GEFACT): els proveïdors adherits envien les seves factures a través de la plataforma del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya (e.FACT) d'acord amb el model següent:

Clica per ampliar

 

 

 

Evolució i impuls de la factura durant l'any 2015

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que s'hagin de presentar davant les administracions públiques han de ser en format electrònic i s'han d'enviar a través d'un dels punts generals d'entrada de factures establerts.

Mitjançant l'Acord de Govern 151/2014, la Generalitat de Catalunya ha declarat el servei e.FACT (Consorci AOC) punt general d'entrada de les factures electròniques que s'hagin de presentar a les administracions públiques catalanes.

Aquest servei compleix amb els requisits de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures, i estableix els criteris d'obligatorietat i excepcions per a les administracions i els seus proveïdors.

Els proveïdors de l'Institut Català de la Salut i d'altres administracions públiques de la Generalitat teniu a la vostra disposició tot un seguit de recursos, informació i suport per a la generació i enviament d'aquestes factures i per al seguiment del seu registre i conciliació.

 

Podeu trobar tota la informació del Procediment de factura electrònica de la Generalitat de Catalunya al web del Departament d'Economia i Coneixement:

Format de factura electrònica Facturae

Guia per a l'emissió de factures

Directori comú d'unitats orgàniques i oficines (DIR3)

Suport a proveïdors

A l'apartat de Suport trobareu com demanar ajuda si per diferents raons no disposeu dels mitjans o coneixements necessaris i no teniu autonomia suficient per començar a treballar amb el nou procediment i en els terminis establerts.

Davant aquesta eventualitat podeu contactar amb registre.efact.ics@gencat.cat, i també si necessiteu algun aclariment relacionat amb particularitats en l'aplicació d'aquest nou sistema d'enviament de factures a l'organització i procediments de contractació i/o pagament de l'Institut Català de la Salut, o per l'objecte del mateix, com ara:

Material sanitari

Farmàcia

Subministraments energètics (aigua, gas, electricitat)

Serveis: neteja, reparacions

Producte intermedi

Altres: lliuraments domiciliaris i pròtesis

 

En qualsevol cas, necessitarem que us adreceu sempre a registre.efact.ics@gencat.cat abans d'enviar la primera factura electrònica.

 

Informació publicada per l'ICS a data 12.08.2016

Informació relacionada

 

●  Perfil del contractant

●  Oficina d'Atenció a Creditors