Perfil del contractant

El licitador cal que s'adreci a la Plataforma electrònica de contractació pública del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat per tal d'informar-se i formalitzar el procés.

 

Tota la informació de la contractació de l'Institut Català de la Salut es troba a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, del Departament d'Economia i Finances.

Plataforma electrònica de contractació

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

Regulació jurídica

Junta Consultiva de Contractació Administrativa

 

Contacte

Unitat Econòmica i Financera de la Gerència Territorial Metropolitana Nord

ecofin.mn.ics@gencat.cat | 93 489 84 03 i 93 489 84 31

 

Informació publicada per l'ICS a data 12.08.2016

Informació relacionada

 

●  Oficina d'Atenció a Creditors

●  Factura electrònica