Organigrama

Gerència Territorial Metropolitana Nord

 

Gerent territorial

Jordi Ara del Rey

gterritorial.mn.ics@gencat.cat | 93 497 88 57

Director d'innovació i processos transversals

Oriol Estrada Cuxart | integracio.mn.ics@gencat.cat | 93 497 89 55

Secretaria tècnica i Direcció d'Organització i Sistemes d'Informació

Assumpció Benito Vives | sectecnica.mn.ics@gencat.cat   dirsistinfo.mn.ics@gencat.cat  | 93 497 89 55

 

 

Direcció d'Atenció Primària de l'àrea Metropolitana Nord

 

Direcció d'Atenció Primària

Núria Prat Gil

direccioapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Adjunt a Direcció i Responsable de Processos Assistencials

Josep Mª Bonet Simó

secassistencialapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Direcció de Persones

Encarnació García Sánchez

direcciorrhhapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Participació ciutadana i Projectes Estratègics

Consol Heras Pastor

participaciociutadanaapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Qualitat i seguretat del Pacient

Esther Badia Perich

qualitatapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Infermeria

Mar Isnard Blanchar

direccioinfermeriaapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

Atenció a la Ciutadania

Merche Romero Martínez

atenciociutadaniaapmn.ics@gencat.cat | 93 693 27 32

 

Direcció Servei d'Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme

Joaquim Verdaguer Puigvendrelló

sangles.mn.ics@gencat.cat | 93 384 24 38

 

Direcció Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental

Montserrat Teixidó Colet

secretariavallesoc@gencat.cat | 93 693 27 08

 

Direcció Servei d'Atenció Primària del Vallès Oriental

Norma Henríquez Távara

secretariagm.mn.ics@gencat.cat | 93 860 35 63