Autorització a terceres persones

Si us cal fer un tràmit i no podeu desplaçar-vos al vostre centre de salut, podeu autoritzar a una altra persona que us representi per fer-ho. Aquesta tercera persona haurà d'aportar:

El full d'autorització degudament omplert amb les dades de la persona titular, les dades de la persona autoritzada i la gestió que s'autoritza a fer a aquesta tercera persona.

Original o fotocòpia del document identificatiu de la persona titular.

Original del document identificatiu de la persona autoritzada.

 

El període de vigència d'aquesta autorització és de sis mesos màxim. En el cas que es vulgui limitar més aquest període s'ha d'utilitzar l'espai reservat al formulari per indicar-ho. També es pot revocar aquest permís en qualsevol moment amb el document d'anul·lació d'autorització a teceres persones.