Atenció a la salut de les persones trans

Els equips de referents de Trànsit fan atenció i promoció de la salut de les persones trans, per atendre i acompanyar-les en les seves necessitats des d'una perspectiva biopsicosocial. Aquesta atenció està coordinada des de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i integrada per un equip multidisciplinari de professionals de medicina de família, ginecologia i obstetrícia, infermeria (llevadoria), treball social, psicologia i atenció a la ciutadania.

 

Des dels equips de referents de Trànsit s'acompanya a les persones trans i es fa una tasca de sensibilització sobre la seva realitat i les seves necessitats, oferint una visió lliure d'estereotips i prejudicis. L’acompanyament inclou escolta activa, ajuda per iniciar o ajustar tractaments hormonals i assessorament sobre tractaments quirúrgics i activitats preventives i de promoció de la salut. També s’ofereix acompanyament psicoterapèutic, si es desitja, i participació en grups terapèutics com a complement al procés terapèutic i /o com espai de socialització.

 

Una altra de les funcions d'aquests equips és oferir acompanyament a les famílies i persones de l'entorn afectiu que ho necessitin, a través de suport psicoterapèutic, perquè puguin viure millor la transició i contribuir al benestar de la persona trans.

 

D’altra banda, és des d'aquests equips de referents Trans que es formaran professionals de salut i educació, perquè tinguin un coneixement adequat dels processos de transició i puguin donar-hi una atenció adequada.

 

 

Contacte

A l'Atenció Primària Metropolitana Nord hi ha dos equips de referents de Trànsit:

●  L'equip de referents de Trànsit Sabadell es troba a la quarta planta del CAP Sant Fèlix (carretera de Barcelona, 473 - 08204 | Sabadell).

●  L'equip de referents de Trànsit Badalona es troba a la quarta planta del CAP Doctor Robert (plaça de la Medicina, s/n - 08911 | Badalona).

 

Podeu contactar-hi omplint el següent formulari i us donaran resposta en les properes 48 hores:

Formulari COVID PERSISTENT
Text der identifiziert werden soll CAPTCHA neu laden CAPTCHA neu laden