Atenció a la salut sexual i reproductiva

Clica per accedir al blog de l'ASSIR de l'àrea Metropolitana Nord

L'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) l'ofereixen equips de llevadores, gineco-obstetres, tècniques de cures auxiliars d’infermeria, professionals en psicologia i d’atenció a la ciutadania. Donen resposta a les necessitats de salut de les persones i la comunitat en l’àmbit de la sexualitat i reproducció, tant en aspectes de promoció i prevenció com del diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties. Les seves principals activitats són:

Atenció a joves.

Activitat comunitària a persones adultes per promoure hàbits i conductes saludables en l’àmbit de la sexualitat i la reproducció.

Consell sobre planificació familiar, mètodes contraceptius i atenció per la interrupció voluntària de l’embaràs.

Atenció a la menopausa.

Atenció a la violència vers les dones.

Atenció maternoinfantil: control i seguiment de l’embaràs, diagnòstic prenatal, educació maternal, atenció al puerperi i suport a l’alletament.

Atenció psicològica relacionada amb la salut sexual.

Prevenció de les conductes de risc i atenció d'infeccions de transmissió sexual.

Prevenció del càncer de coll uterí i de mama i atenció a les malalties ginecològiques.

 

L’activitat assistencial de l’ASSIR, tant pel que fa al control d’embaràs com a l’atenció de malalties, es presta de manera coordinada amb l’hospital de referència.

 

Podeu trobar tota la informació relacionada amb l’ASSIR de l’ICS de la Metropolitana Nord en aquest enllaç al seu blog.

 

Equips ASSIR a la Metropolitana Nord