Parets del Vallès

Centre d'atenció primària

 

Punt d'atenció continuada del municipi

(centres oberts fora de l'horari habitual)

 

Centre d'Atenció Primària Parets del Vallès