Rehabilitació | Maresme

El servei de rehabilitació és una unitat de suport a l'atenció primària adreçada a la recuperació i millora de determinades patologies osteoarticulars i musculars que poden afectar a algunes persones. Està ubicada al Centre d'Atenció Primària El Maresme, a Mataró.

Els tractaments rehabilitadors que es duen a terme en aquests serveis requereixen la participació activa de les persones que els reben, per tal d’assolir els objectius de recuperació desitjats.

L'equip està format per un grup multidisciplinar de professionals en medicina especialitzada, infermeria i d'atenció a la ciutadania, així com de fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopedes.