Decisions compartides    Clica para información en español

Què són les decisions compartides en salut?

 

Davant del diagnòstic d’una malaltia o de qualsevol actuació per millorar la salut o la qualitat de vida d’una persona, s’inicia un procés en què el pacient o la pacient i el personal sanitari han de dialogar i decidir com abordar-ho. Han d’acordar conjuntament quin tipus de tractament, d’estil de vida, de mesures preventives, rehabilitadores, etc. són les que s’adopten.

Això implica que el pacient o la pacient ha de disposar d’informació entenedora i rigorosa respecte de la malaltia i de les diferents opcions d’actuació, per tal que pugui expressar quines són les seves preferències i compartir-les amb el personal sanitari.

Aquest procés és el que es coneix com a decisions compartides en salut.

 

Com utilitzar aquesta eina?

 

L'eina està plantejada en sis etapes, cadascuna de les quals aborda un aspecte diferent que pot ajudar les persones a plantejar quines són les preferències, prioritats i dubtes davant la necessitat de prendre una decisió. S'ofereix, doncs, informació de la malaltia o de la situació de salut, opcions d'abordatge (tractament, prevenció, rehabilitació...), una comparativa de diferents opcions, un qüestionari sobre preferències personals, vivències d'altres persones i un recull de preguntes freqüents.

Aquesta eina d’ajuda a la decisió pretén acompanyar a les persones a preparar les seves opcions, tot seguint les sis etapes proposades per facilitar així una decisió final ben informada, consensuada i corresponsable que respecti els valors, prioritats i preferències de les persones.