Missió, visió i valors

La missió de la Direcció de l'Atenció Primària de l'àrea Metropolitana Nord és promoure i millorar la salut i la qualitat de vida de les persones del territori que té assignat, mitjançant una assistència sanitària excel·lent, integral i integrada. De la mateixa manera, també ho és generar i compartir coneixement a través del desenvolupament de la docència i la recerca en l'àmbit de la salut a Catalunya.

 

Pel que fa a la visió, l'objectiu és que la Direcció d'Atenció Primària de l'àrea Metropolitana Nord sigui reconeguda per la societat com una organització centrada en les persones, pel seu excel·lent servei, per la capacitat resolutiva i d’innovació i el compromís dels professionals. Amb altres paraules, ser l'organització de referència i líder en el sistema de salut català, no només en l'assistència, sinó també en la docència i la recerca.

 

El comportament de les persones que treballen a l'Institut Català de la Salut ha de regir-se per uns valors compartits per tothom, coherents amb la missió de l’empresa. Els valors ètics que han de guiar les actuacions de tots els treballadors i professionals sanitaris són la competència professional, el compromís, la humanitat i la ètica, l’equitat i la sostenibilitat en la gestió dels recursos.