Centrats en les persones

El compromís a l'Atenció Primària de la Metropolitana Nord és posar la persona en el centre del sistema sanitari. I tenir aquesta orientació a les persones significa assumir com objectiu la millora de la seva salut, de la seva qualitat de vida i benestar a través del respecte de la seva dignitat i drets i de la consideració de les seves necessitats, preferències, valors i experiències.

Per fer-ho realitat, es treballa amb mecanismes per comptar amb la seva participació activa en la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de l'assistència que l'atenció primària ofereix.

 

Els principis generals que guien aquest compromís són els següents:

Informació rellevant i comprensible per facilitar la presa de decisions compartides en la cura de la salut i el benestar.

Accés als serveis, els tractaments, les activitats preventives i de promoció de la salut de qualitat.

Garantia d’una atenció que prioritzi la seguretat dels pacients.

Promoció de l’autonomia de les persones i del seu entorn.

Respecte a les necessitats, les preferències, els valors, l’autonomia i la independència de la persona.

Implicació de la ciutadania en l’atenció comunitària, per a la construcció d’un entorn saludable a partir del compromís de les persones, les entitats i institucions del territori.