Atenció Especialitzada

En alguns centres d'atenció primària els hospitals de referència de la zona disposen de consultes per oferir serveis d'atenció especialitzada amb l’objectiu d’apropar-la a la ciutadania. Aquests serveis d'atenció especialitzada es corresponen a les disciplines mèdiques més requerides per tractar les malalties més habituals entre la població (traumatologia, reumatologia, dermatologia, oftalmologia, otorinolaringologia, cardiologia, pneumologia, aparell digestiu, endocrinologia, neurologia, etc.).

L’activitat assistencial l’ofereixen equips d'especialistes en medicina, professionals d'infermeria i d’atenció a la ciutadania.