Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI)

El Servei de Diagnòstic per la Imatge (SDPI) està adreçat a fer proves complementàries que facilitin, confirmin o descartin el diagnòstic o la situació evolutiva de la patologia del pacient a l'especialista que les sol·licita.

El ventall de proves més habituals dels SDPI d’atenció primària són la radiologia simple, l’ortopantomografia, l’ecografia o algunes proves digestives amb contrast.

Aquestes proves les duen a terme professionals de medicina amb especialitat en radiologia i tècnics, amb el suport de l’equip d’atenció a la ciutadania.