Unitat de Grau

La Unitat de Grau d’estudiants universitaris i formació professional coordina les pràctiques acadèmiques curriculars a l’Atenció Primària de la Metropolitana Nord, de les diferents titulacions de grau i postgrau (màster i doctorat). També coordina les pràctiques d’estudiants de formació professional i d’altres com batxillerat o cursos de promoció i reinserció laboral, totes elles relacionades amb les ciències de la salut.

Aquesta formació pràctica forma part de les activitats acadèmiques que permetran a l’estudiant l’adquisició de les competències i objectius d’aprenentatges assolits en la seva formació acadèmica, preparant-lo per a l’exercici d’activitats professionals i facilitant la seva entrada al mercat laboral.

El principal objectiu és aplicar i complementar els coneixements adquirits a la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l’adquisició de competències per la realització de les activitats professionals.

Considerem les pràctiques externes com una metodología important i necessària en l'aprenentatge i preparació de tot estudiant i la vinculació amb la societat. És una activitat formativa realitzada i supervisada per un tutor o tutora de la institució i un tutor o tutora acadèmic del centre educatiu.

 

Per a més informació podeu contactar amb:

Coordinador de l'àrea de graus, màsters i doctorats

Rafael Azagra

razagra.mn.ics@gencat.cat

Coordinadora de l'àrea de grau i màster d'infermeria i estudiants de F.P. i altres

Sara Pablo

spablo.mn.ics@gencat.cat

Suport Tècnic i gestió administrativa

Antoni Sánchez

coordinacioestudiantsmn.ics@gencat.cat

Gestió administrativa

Anna Carrasco

coordinacioestudiantsmn.ics@gencat.cat

 

Informació actualitzada a data 01.03.2021