Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord

La Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord (DAP MN) és l’estructura organitzativa encarregada de gestionar part dels dispositius d’atenció primària de les comarques del Barcelonès Nord, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. En aquestes comarques la DAP MN compta amb 77 centres d'atenció primària, 26 consultoris locals, i 64 equips d’atenció primària oferint-hi assistència al 70% del territori i de la seva població; més concretament, a 1.448.812 persones pertanyents a 70 municipis dels esmentats territoris.

 

L’activitat assistencial que la Direcció d'Atenció Primàira ofereix en aquest territori inclou: l'atenció sanitària integral tant per adults com per infants, l'atenció continuada i urgent, atenció social sanitària, atenció odontològica, atenció a la salut sexual i reproductiva i atenció a la salut internacional, a més de tot un seguit de dispositius complementaris per poder donar una cobertura excel·lent, integral i integrada.  

 

Juntament amb l’activitat assistencial, la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord duu a terme una intensa tasca investigadora a través de la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurinas.

 

La Direcció d’Atenció Primària forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català de Salut.