Atenció odontològica

L’atenció primària disposa de professionals especialistes en salut bucodental i tècnics de cures auxiliars d’infermeria que vetllen pel la salut odontològica del conjunt de la població. En les consultes d'odontologia es donen consells d’higiene oral i nutrició, es fan revisions i diagnòstics de malalties bucodentals, es realitzen extraccions i altres procediments de cirurgia bucal ambulatòria i, quan és necessari, es fan derivacions a cirurgia maxil·lofacial hospitalària. Es fa especial èmfasi en la promoció de la salut bucodental i mesures de prevenció entre la següent població:

Infants: realitzant revisions completes amb consells d’higiene i aplicació de fluor i aplicant tractaments de conservació en dents definitives i segellats en fissures.

Embarassades: fent controls bucodentals preventius amb fluoritzacions tòpiques i donant assessorament en salut bucodental en la infància i orientació higiènico-dietètica.

 

També es realitzen campanyes de prevenció dirigides a grups de població amb major risc de patologia bucodental com són les persones fumadores o diabètiques.