Atenció social sanitària

El grup de professionals de l’àrea de treball social formen part dels equips d’atenció primària i aporten una visió de l’esfera social. Contribueixen així a detectar i millorar aquells factors de l’entorn que són desfavorables i que interfereixen negativament en la salut de les persones, les famílies i la comunitat. En concret, el treball social sanitari s'orienta de forma proactiva a:

Minimitzar el riscos socials que dificulten o distorsionen la recuperació de la salut i el benestar tant de les persones malaltes com del seu entorn.

Abordar les desigualtats socials en salut, especialment en col·lectius vulnerables i fràgils.

Fer actuacions en la prevenció, promoció i millora en la salut de la comunitat. En aquesta tasca el grup de professionals en treball social treballen de forma col·laborativa amb la resta de l'equip d'atenció primària.