15.12.2020 | El Laboratori Clínic de la MetroNord valida 500.000 PCR

El 13 de març del 2020, un dia abans del decret d’estat d’alarma, el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN) va ser designat laboratori Covid. Des d’aquell moment, l’equip de Microbiologia de Germans Trias, amb la col·laboració d’altres serveis del laboratori (Anàlisis Clíniques i Bioquímica, Genètica, Hematologia i Immunologia) i la coordinació amb l’Atenció Primària, es va transformar per poder donar sortida l’alta demanda d’anàlisis de PCR i altres proves per diagnosticar la Covid-19. I no només va adaptar el seu espai físic, sinó que els professionals del laboratori van començar a fer guàrdies les 24 h.

 

Així, el 15 de desembre va validar la prova per al diagnòstic d’infecció per Sars-CoV-2 número 500.000.

 

“Durant aquells mesos va anar canviant la manera de processar les mostres mitjançant les tècniques d’amplificació d’àcids nucleics; inicialment es feia tot molt manual, per això vam requerir el suport de professionals d’altres serveis integrats també al Laboratori Clínic”, explica la cap de Secció de Microbiologia, Montse Giménez.

 

 

A partir del mes de juliol van arribar al LCMN els robots que han permès automatitzar gran part del procés d’anàlisi i augmentar la mitjana de mostres analitzades cada dia. “La capacitat d’adaptació de l’equip de Microbiologia ha estat impressionant, en poc temps es va transformar tot el nostre espai de treball i ens vam haver d’adaptar i formar a tot el personal en les noves tècniques més automatitzades”, afegeix Montse Giménez.

 

 

El LCMN va passar d’analitzar 900 mostres al dia a ser capaç d’analitzar-ne 9.000. El temps per donar el diagnòstic oscil·la entre les 3 hores, per a PCR urgents de pacients que s’han de sotmetre a una cirurgia emergent, fins a les 24 hores per a les mostres provinents de cribratges poblacionals.

 

El LCMN és el laboratori clínic que més determinacions ha fet a causa de l’alta activitat de cribratges a la Metropolitana Nord

El Laboratori Clínic de la MetroNord analitza les mostres no només dels pacients de l’Hospital mateix, sinó els de tota la comunitat a través de la Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord. La seva activitat inclou tant la  pròpia dels centres d’atenció primària com les accions fetes a residències, cribratges a les escoles o els cribratges poblacionals en asimptomàtics.

 

 

Ignacio Blanco, director clínic del LCMN valora aquest any de feina: “Cada cop hem anat superant nous reptes, nous sostres que ens semblaven impossibles que poguéssim assolir. Sempre ha semblat que estàvem en un màxim de mostres que no podríem superar, però arribaven noves necessitats assistencials que ens feien validar més i més proves. Gràcies a l’esforç col·lectiu això ha sigut possible. És important destacar la coordinació existent tant amb la Atenció Primària, responsable de l’obtenció de mostres i generació de peticions, com amb el personal administratiu, per rebre-les i introduir-les al sistema informàtic; amb el departament de compres, per garantir l’existència dels reactius necessaris; amb l’equip tècnic per dur a terme les proves; amb l’equip facultatiu per la validació de resultats i posada a punt de les tècniques; amb els sistemes d’informació, per garantir la recepció dels resultats als usuaris, etc.”.