06.08.2020 | S'inicien els cribratges poblacionals

Als mesos de maig i juny els indicadors de seguiment de la COVD-19 eren bons degut al temps de confinament general de la població del que es venia. Però al juliol comencen a elevar-se els contagis de nou. És per això que a principis d’agost es va fer el primer de molts cribratges poblacionals que s’han dut a terme a la Metropolitana Nord.

Maria José Argerich, adjunta a la direcció de la Unitat centralitzada de suport COVID, explica què es necessita per organitzar un cribratge poblacional, i com la Unitat centralitzada de suport COVID (USCS) participa en el control de la transmissió del SARS-CoV-2.

 

Què són i quan s’organitzen

Els cribratges són accions de cerca de portadors asimptomàtics de coronavirus mitjançant proves diagnòstiques (PCR o test antigènics) en un grup determinat de població amb l’objectiu d’aplicar mesures d’aïllament i tallar així cadenes de transmissió del SARS-CoV-2.

Aquests cribratges poblacionals s’organitzen davant una situació o territori en el que es detecten tasses de transmissió suficientment elevades com per poder aportar mecanismes per frenar aquest contagi a partir d’aquesta detecció de portadors asimptomàtics.

La decisió d’organitzar un cribratge poblacional es fa a partir de les indicacions que dona Salut Pública, CatSalut, amb coordinació d’altres autoritats sanitàries, i la Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord així com els Serveis d’Atenció Primària del Barcelonès Nord i Maresme, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.  

 

Unitat centralitzada de suport COVID

En tota l'evolució de la pandèmia, i a través del que s’ha configurat com la Unitat centralitzada de suport COVID (USCS), s’ha anat creant un equip multidisciplinar de suport als Equips d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord que ha anat assumint totes aquelles activitats de diagnòstic i de seguiment de pacients amb coronavirus que no són específicament assistencials. D’aquesta manera els professionals sanitaris de l’atenció primària poden disposar de més temps per l’atenció tant mèdica com infermera.

 La USCS diversifica les seves actuacions entre la unitat mòbil de PCR, els punts centralitzats i la unitat de seguiment telefònic.